Ordinace

praktického lékaře

pro dospělé

Poskytujeme plný rozsah zdravotní péče
od preventivní až po závodní a další specializovaná vyšetření.

Ordinace

praktického lékaře

pro dospělé

Poskytujeme plný rozsah zdravotní péče
od preventivní až po závodní a další specializovaná vyšetření.

Ordinace

praktického lékaře

pro dospělé

Poskytujeme plný rozsah zdravotní péče
od preventivní až po závodní a další specializovaná vyšetření.

 

POSKYTOVANÁ PÉČE

 • Ošetřování akutních stavů
 • Preventivní péče
 • Předoperační vyšetření
 • EKG vyšetření
 • Vyšetření CRP metodou POCT
 • Vyšetření okultního krvácení metodou POCT
 • Dispenzarizace a léčba diabetiků II. typu
  1. Měření glykémie glukometrem
  2. Vyšetření glykovaného hemoglobinu metodou POCT
 • Vyšetření INR metodou POCT
 • Základní fyzikální terapie (elektroléčba, léčba ultrazvukem, parafin, atd.)
 • Myoskeletální medicína
 • Infuznní terapie
 • Drobné chirurgické zákroky

ZÁVODNÍ A PREVENTIVNÍ

Spolupracujeme s níže uvedenými podniky:

 • Kovona system a.s.
 • Donghee Czech s.r.o.
 • PHA Czech s.r.o
 • Spetra s.r.o.
 • Gymnázium s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně
 • SŠ HOP, Český Těšín, p.o.
 • Střední škola zemědělská, Český Těšín, p.o.
 • Optimont 2000 s.r.o.
 • Muzeum Těšínska
 • KaSS Střelnice Český Těšín
 • a ostatní menší podniky

 

ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

 • Centrum sociálnich služeb, Český Těšín, p.o.
 • Gerontocentrum ČČK, Český Těšín