Sociální péče

ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

  • Centrum sociálnich služeb, Český Těšín, p.o.
  • Gerontocentrum ČČK, Český Těšín